a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/52
Iepirkuma nosaukums Laveru ceļa rekonstrukcijas projekta izstrāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298