a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/07
Iepirkuma nosaukums LAVERU CEĻA GRANTS SEGUMA PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.02.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciālista palīgs Alīna Liepiņa-Jākobsone T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.02.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "BaltLine Globe"
Līgumcena (bez PVN) 6050.00