a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/19
Iepirkuma nosaukums Laivu un to aprīkojuma piegāde Ādažu pašvaldības policijai
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.02.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.03.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298