a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/110
Iepirkuma nosaukums Kvadricikla piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv