a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/169
Iepirkuma nosaukums Kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
08.08.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv