a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/88
Iepirkuma nosaukums Kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.06.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.07.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA ROLLING
Līgumcena (bez PVN) 13615.3