a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/114
Iepirkuma nosaukums Kopēšanas iekārtu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.06.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv