a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/33
Iepirkuma nosaukums Kopēšanas iekārtas iznomāšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.03.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv