a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/26
Iepirkuma nosaukums Konsultāciju un tehniskā atbalsta pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.03.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS!

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv