a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/52
Iepirkuma nosaukums Konsultāciju un tehniskā atbalsta pakalpojumi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.04.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 13.04.2018.
Izpildītājs SIA "Brangi"
Līgumcena (bez PVN) 9999.99