a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/14
Iepirkuma nosaukums Koku zāģēšana un kopšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
21.02.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA MONITORINGS GJ
Līgumcena (bez PVN) 6503