a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/86
Iepirkuma nosaukums Koku un krūmu zāģēšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.06.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.07.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA MVR LUX
Līgumcena (bez PVN) 13580.5