a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/74
Iepirkuma nosaukums Kokmateriālu iegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.04.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.04.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “PATA TIMBER”
Līgumcena (bez PVN) 4 735.83