a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/108
Iepirkuma nosaukums Koka laipu takas izbūve
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
18.08.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 18.08.2017.
Izpildītājs SIA "MD Wood"
Līgumcena (bez PVN) 4870.00