a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/121
Iepirkuma nosaukums Koka kāpņu un koka skatu terases izbūve Krastupes ielas atpūtas vietā
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
05.07.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste .67996298
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 05.07.2019.
Izpildītājs SIA "MD Wood", reģ.nr. 40103683858
Līgumcena (bez PVN) 3 600.00