a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/95
Iepirkuma nosaukums Kodu atslēgas uzstādīšana gājēju vārtiem un teritorijas vārtu aprīkošana ar automātiku Ādažu PII
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA AT Tērauds
Līgumcena (bez PVN) 2809.77