Identifikācinas numurs ĀND 2017/31
Iepirkuma nosaukums Kliņģeru piegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.03.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 10.03.2017.
Izpildītājs SIA "Vita Mārkets"
Līgumcena (bez PVN) 1462.50