a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/24
Iepirkuma nosaukums Klavieru skaņošanas un tehniskās apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA KLAVIERES.LV
Līgumcena (bez PVN) 4000