a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/172
Iepirkuma nosaukums Klaiņojošu dzīvnieku veterinārā aprūpe
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.12.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Izpildītājs Biedrība „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” un biedrība „Dzīvnieku patversme Mežavairogi”.
Līgumcena (bez PVN) 4800,00 euro, ieskaitot PVN.