a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/89
Iepirkuma nosaukums Ķīmisko preču piegāde un tehniskā apkope Ādažu sporta centram, Ādažu un Kadagas PII
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.07.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.07.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "KACIS"
Līgumcena (bez PVN) 17861.00