a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/116
Iepirkuma nosaukums Ķīmisko preču piegāde un baseina tehniskā apkope
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.06.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.07.2019. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/23690

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 12.07.2019.
Izpildītājs SIA "SPA Servisa centrs"
Līgumcena (bez PVN) 14685.20