a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/78
Iepirkuma nosaukums Karoglentu nomas un eksponēšanas pakalpojumi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.04.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 26.04.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “UNITED WORKSHOPS”, reģ nr. 40103551777
Līgumcena (bez PVN) 3 221.50