a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/53
Iepirkuma nosaukums Karoglentu eksponēšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.04.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 20.04.2018.
Izpildītājs SIA "United Workshops"
Līgumcena (bez PVN) 3625.88