Identifikācinas numurs ĀND 2017/78
Iepirkuma nosaukums Kancelejas preču piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
05.06.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.06.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

 

Ādažu novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 7.jūlijā pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Rimpeks KP”, kuras piedāvājums atbilda visām iepirkuma prasībām un bija saimnieciski visizdevīgākais.

Līguma izpildes termiņš – sākotnēji līgums tiks noslēgts uz 12 mēnešiem par kopējo maksimālo līgumcenu 9900,00 EUR bez PVN. Ja līguma izpildes laikā pasūtītājam nebūs radušās pretenzijas par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti (pasūtījumu veikšanu elektronizētajā sistēmā), piegāžu nodrošināšanu un preču sortimentu vai kvalitāti, pasūtītājs pagarinās līgumu vēl uz 12 mēnešiem (par kopējo maksimālo līgumcenu 9900,00 EUR bez PVN, kopējam līguma termiņam nepārsniedzot 24 mēnešus un kopējai maksimālajai līgumcenai nepārsniedzot 19800,00 EUR bez PVN.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 07.07.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "RIMPEKS KP", Reģ.nr.40003267139
Līgumcena (bez PVN) 19800,00 EUR bez PVN