a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/54
Iepirkuma nosaukums Kalcija hlorīda iegāde ceļu pretputekļu apstrādei
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.05.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 08.05.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Vincents Polyline"
Līgumcena (bez PVN) 9920.00