a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/69
Iepirkuma nosaukums Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 2016.gadā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.04.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA ARPOS
Līgumcena (bez PVN) 78722.9