a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/95
Iepirkuma nosaukums Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes jumta remonts
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.07.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.07.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA PRO DEV
Līgumcena (bez PVN) 17088