a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/98
Iepirkuma nosaukums Kadagas detālplānojuma izstrāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.07.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.07.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA REĢIONĀLIE PROJEKTI
Līgumcena (bez PVN) 24400