a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/115
Iepirkuma nosaukums Kadagas ceļa ielu apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Leģenda Gold
Līgumcena (bez PVN) 3650