Identifikācinas numurs ĀND 2017/45
Iepirkuma nosaukums Kadagas ceļa atjaunošana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.04.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Kadagas ceļa posma atjaunošana pie Austrumu ielas 220 m garumā. Skatīt Tehnisko specifikāciju

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 11.04.2017.
Izpildītājs SIA "GP HOLDING"
Līgumcena (bez PVN) 43999.49