a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/201
Iepirkuma nosaukums Jauniešu aktīvās atpūtas zonas un sporta laukuma ierīkošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.09.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.10.2016. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkumam tiek piemēroti Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteikumi. Iepirkums ir sadalīts divās lotēs.

Nolikuma pielikumi pieejami saitē: https://www.failiem.lv/u/be44ju29#_

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv