a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/48
Iepirkuma nosaukums Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.04.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.04.2017. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv