a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/164
Iepirkuma nosaukums JAUNAS SKOLAS ĒKAS ĀDAŽOS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.08.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.08.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.08.2016.
Izpildītājs SIA NAMS
Līgumcena (bez PVN) 351310