Identifikācinas numurs ĀND 2016/38
Iepirkuma nosaukums JAUNA SKOLAS ĒKA ĀDAŽOS
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, m.t.20304003, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA NAMS
Līgumcena (bez PVN) 0