a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/83
Iepirkuma nosaukums Jauna polsterējuma uzstādīšana Ādažu sporta centra cīņu zālē
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.06.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 15.06.2018.
Izpildītājs SIA "Sporta tehnoloģijas"
Līgumcena (bez PVN) 3999.90