a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/34
Iepirkuma nosaukums Jauna apgaismojuma projektēšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.03.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 13.03.2018.
Izpildītājs SIA "Leģenda Gold"
Līgumcena (bez PVN) 4720.00