a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/100
Iepirkuma nosaukums Izglītojoši radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana skolas vecuma bērniem
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciālists T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 24.05.2019.
Izpildītājs Biedrība “DUEsport” reģ nr. 40008208818 - I un III daļa;
Biedrība “ATTĪSTĪBAS PARKS”, reģ. nr. 40008251721 - II un IV daļa.
Līgumcena (bez PVN) I daļa: 2488.00 euro;
II daļa: 2450.00 euro;
III daļa: 2498.00 euro;
IV daļa: 2490.00 euro.