a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/151
Iepirkuma nosaukums Izglītojoši radošas darbnīcas organizēšana un vadīšana 7-9 gadus veciem skolas vecuma bērniem
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs Biedrība "ATTĪSTĪBAS PARKS" reģ. nr.40008251721
Līgumcena (bez PVN) 2300.00 euro bez PVN.