a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2020/16
Iepirkuma nosaukums Izdevuma “Ādažu Vēstis” izplatīšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.02.2020.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas
ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs SLO “Ādažu novada pensionāru biedrība”
Līgumcena (bez PVN) 3993.00 euro bez PVN.