a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/56
Iepirkuma nosaukums Inženiertīklu renovācija
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.03.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.03.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “Baltikland”, reģ nr. 40103410316
Līgumcena (bez PVN) 5 707.21