a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/97
Iepirkuma nosaukums Inženiertīklu izbūve sporta bāzē, Kadagā
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
21.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas
ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 21.05.2019.
Izpildītājs SIA “Enfriho Group”, reģ nr. 40103286511
Līgumcena (bez PVN) 4 864.35