a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/168
Iepirkuma nosaukums Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.12.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs SIA “Marčuks”, reģ. nr. 42403037066
Līgumcena (bez PVN) 9 444.00 euro bez PVN.