a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/84
Iepirkuma nosaukums Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi jaunas izglītības iestādes Ādažos projektēšanas un būvniecības ietvaros
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.08.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA BUVUZRAUGI LV
Līgumcena (bez PVN) 78400