a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/42
Iepirkuma nosaukums Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja un uzbrauktuves piegāde un uzstādīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298