a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/107
Iepirkuma nosaukums Interaktīvo tāfeļu un lego robotu komplektu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298