a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/63
Iepirkuma nosaukums Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.04.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 02.04.2019.
Izpildītājs SIA “Alojas veselības aprūpes centrs”, reģ nr. 44103031378
Līgumcena (bez PVN) 37 280.00