a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/86
Iepirkuma nosaukums Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas
ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.05.2019.
Izpildītājs Saulkrastu pašvaldības iestāde “Saulkrastu sociālās aprūpes māja”, reģ nr. 90000991596
Līgumcena (bez PVN) 38 409.00