a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/79
Iepirkuma nosaukums Iesēdumu un izskalojumu remonts Grunduļu ielā A un Cibuļu ielā, Ādažu novadā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Gludi LM
Līgumcena (bez PVN) 3982