a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/104
Iepirkuma nosaukums Ielu apgaismojuma izbūve Podnieku ielā, no Attekas ielas līdz Krastupes ielai, Ādažos, Ādažu novadā
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.09.2018. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND galvenā iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina-jakobsone@adazi.lv