a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/129
Iepirkuma nosaukums Ielu apgaismojuma avārijas remonts – elektroenerģijas kabeļa nomaiņa
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
05.08.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.08.2019. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25438

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 20.08.2019.
Izpildītājs SIA Leģenda Gold, Reģ.nr. 40003628417
Līgumcena (bez PVN) 8260,00 EUR bez PVN.